Wat is Turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een snelle methode om een bedrijf in Nederland te beëindigen zonder tussenkomst van een rechtbank of curator. Dit gebeurt wanneer een rechtspersoon haar schulden niet kan betalen en besluit zichzelf uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit proces is mogelijk als de onderneming op het moment van ontbinding geen baten meer heeft, waaronder banktegoeden, inventaris en vastgoed. Hoewel het een snelle manier is voor de beëindiging van een onderneming, moeten bestuurders ervoor zorgen dat aan alle wettelijke vereisten voor ontbinding wordt voldaan om mogelijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Risico's en misbruik van Turboliquidatie

Door het ontbreken van een curator, is er niemand die controleert of alle schuldeisers eerlijk worden behandeld en wat er precies met de baten is gebeurd. Dit maakt de turboliquidatie kwetsbaar en gevoelig voor misbruik en fraude. Schuldeisers komen er vaak pas later achter dat een onderneming plotseling niet meer bestaat zonder enige vorm van compensatie of uitleg. Hierdoor kunnen zij benadeeld worden zonder zicht op een mogelijke verhaal.

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie is ingevoerd om meer duidelijkheid en eerlijkheid te brengen in het proces van turboliquidatie. Belangrijke aspecten van deze wet omvatten:

Meldingsplicht

ondernemingen die voor die hiervoor kiezen, moeten dit melden bij de KVK. Dit zorgt voor een officiële registratie voor de liquidatie van het bedrijf.

Publicatieplicht

De wet schrijft voor dat de turboliquidatie openbaar wordt gemaakt. Dit betekent dat de aankondiging in het Handelsregister wordt gepubliceerd. Op deze manier kunnen alle betrokkenen eenvoudig toegang krijgen tot de benodigde informatie.

Bescherming van Schuldeisers

De wet bevat bepalingen om de belangen van schuldeisers te beschermen. De onderneming moet allerlei informatie achterlaten zodat schuldeisers meer informatie hebben om juridische stappen te ondernemen. Ook moeten schuldeisers op de hoogte worden gebracht van de turboliquidatie. Schuldeisers moeten dus actief worden geïnformeerd over de turboliquidatie.

Turboliquidatie bij ondernemingen met schulden

Hoewel theoretisch mogelijk, brengt het uitvoeren van een turboliquidatie terwijl een onderneming nog schulden heeft aanzienlijke verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee voor de bestuurders. Onder strikte voorwaarden, zoals het waarborgen van transparantie naar schuldeisers, het zorgvuldig beoordelen van verplichtingen door de bestuurders, en het risico op achteraf aansprakelijk gesteld worden bij onrechtmatig handelen of benadeling van schuldeisers, kan een turboliquidatie met schulden plaatsvinden.

Hoewel theoretisch mogelijk, brengt het uitvoeren van een turboliquidatie terwijl een onderneming nog schulden heeft aanzienlijke verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee voor de bestuurders. Onder strikte voorwaarden, zoals het waarborgen van transparantie naar schuldeisers, het zorgvuldig beoordelen van verplichtingen door de bestuurders, en het risico op achteraf aansprakelijk gesteld worden bij onrechtmatig handelen of benadeling van schuldeisers, kan een turboliquidatie met schulden plaatsvinden.

Wat kan ik doen tegen turboliquidatie?

Verzamel informatie 

Probeer zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de turboliquidatie van uw klant. Dit omvat de officiële aankondiging in het Handelsregister en eventuele andere communicatie van het bedrijf.

Controleer uw rechten als schuldeiser

Als schuldeiser heeft u rechten, ook in het geval van een turboliquidatie. Controleer of de procedure correct is gevolgd en laat u adviseren over welke juridische stappen u het beste kunt ondernemen om toch nog betaald te krijgen.

Neem contact op met een professional

Overweeg juridisch advies in te winnen. Wij kunnen u helpen met de complexe juridische aspecten van een turboliquidatie te begrijpen. Vervolgens begeleiden we u bij de verdere stappen.

De rol van TurboCheck

Het is voor u als schuldeiser cruciaal om zeker te weten dat uw klant aan alle voorwaarden en verplichtingen heeft voldaan bij een turboliquidatie. Hier komt Turbocheck in beeld. Ons team van experts kan voor u controleren of uw klant (de onderneming die wordt ontbonden) aan alle verplichtingen heeft voldaan. Wij bieden een uitgebreide controle en advies over de volgende stappen, zodat u:

  • de juridische stappen begrijpt.

  • een overzicht heeft van alle verplichtingen waaraan uw klant zou moeten voldoen en of uw klant deze verplichtingen is nagekomen.

  • uw juridische positie ten opzichte van uw klant weet.

  • kraakheldere vervolgstappen en concrete opties heeft zodat u weet met welke juridische actie u uw geld toch nog betaald kan krijgen.

Is turboliquidatie nog mogelijk?

Ja, turboliquidatie is nog steeds mogelijk, maar met de invoering van de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie zijn er nu striktere regels en procedures. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze veranderingen, zodat u weet waar u als schuldeiser recht op heeft.

TurboCheck staat voor u klaar!

We begrijpen dat turboliquidatie ingrijpend kan zijn. Ons team staat klaar om u te helpen met duidelijke informatie en ondersteuning. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of meer hulp nodig heeft bij het navigeren door deze uitdagende situatie. U staat er niet alleen voor!

Ontdek voor €99,- uw mogelijkheden

Vul hieronder uw gegevens en de gegevens van uw debiteur in, en ontvang binnen 48 uur een rapport van uw juridische positie en een helder advies ten aanzien van de mogelijke vervolgstappen.* Dit voor slechts €99,- ex btw, waarbij betaling per iDeal of factuur mogelijk is.

*de termijn van 48 uur is een schatting waaraan expliciet geen rechten kunnen worden ontleend. Wanneer de turboliquidatie dateert van na 15 november 2023 hebben de bestuurders 14 dagen de tijd om aan hun verplichtingen te voldoen. In dat geval ontvangt u in beginsel binnen 48 uur na afloop van deze 14 dagen uw rapport.